علوم ,عصری ,اسلام

 نوشته: احمد فرید فرزاد هروی

امروزه بسیاری از جوانان مسلمان با مشاهدهی فقر علمی و اقتصادی در زنده گی مسلمانان در بعضی از کشورهای اسلامی و مقایسه ی چند کشور عقب افتاده ی آفریقایی و یا آسیایی از نظر تکنولوژی با کشورهای پیشرفته ی غربی بدون کدام تعمق به این نتیجه می رسند که جهان اسلام، جهانی عقب مانده است و عاملش نیز «اسلام» است زیرا اسلام نمیتواند خودش را با پیشرفت و دست آوردهای عصری هماهنگ سازد و با شرایط امروزی توافق نماید، اسلام توان حل علوم عصری را ندارد و به عنوان یک دین، با تحصیل علوم دنیایی و عصری مخالف است. بعضی از جوانان حتی قدم فرا تر گذاشته و می گویند اسلام در حقیقت با پیشرفت و ترقی و علوم صنعتی امروزه مخالف است.

 

منبع اصلی مطلب : اندیشه ی سبز
برچسب ها : علوم ,عصری ,اسلام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : غرب؛ وام دار تمدن اسلامی